30 godzin jazd dodatkowych – kategoria B

2400,00 

30 godzin jazd dodatkowych – kategoria B