Kategoria A1 lub A2 na A – kurs przejściowy

424,75 1699,00 

Kurs prawa jazdy przejściowy z kategorii A2 na kategorię A. Możliwość zapłaty za kurs w całości lub w czterech nieoprocentowanych ratach.

UWAGA
Materiały szkoleniowe należy odebrać osobiście w oddziale firmy.